Honda HỒNG ĐỨC

Công Ty TNHH Hồng Đức gồm Hệ Thống Cửa Hàng Bán Xe Và Dịch Vụ Do Honda Uỷ Nhiệm, do nhu cầu mở rộng và bổ sung nguồn nhân lực. Nay Công Ty có nhu cầu tuyển nhân sự có năng lực, nhiệt tình & chịu được áp lực công việc với các vị trí sau :

TUYEN DUNG

1. Trưởng Phòng Nhân sự và Đào tạo

a. Phòng ban: Phòng Nhân sự - Đào tạo

b. Nơi công tác: Cần Thơ

c. Số lượng:  01 người

d. Điều kiện:

 • Nam/ nữ ,tuổi từ 30 trở lên.
 • Ngoại hình dễ nhìn.
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Luật …..
 • Thành thạo Micrsoft Office và các phần mềm ứng dụng trong công việc.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm vị trí Trưởng phòng Nhân sự- Đào tạo ( hoặc tương đương) . Kinh nghiệm làm việc về Nhân sự- Đào tạo của các doanh nghiệp kinh doanh, thương mại và dịch vụ.
 • Cẩn thận ,trung thực, siêng năng chịu được áp lực công việc.
 • Có kỹ năng quản lý, hoạch định, lập kế hoạch nhân sự, thạo internet
 • Am hiểu luật lao động là một lợi thế.
 • Lương thoả thuận.

e. Yêu cầu: 

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nhân sự & Đào tạo và điều hành mọi hoạt động của Phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác hoạch định, chiến lược về công tác nhân sự ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

- Xây dựng Quy chế lương, thưởng, các chính sách đãi ngộ, phúc lợi và tổ chức, giám sát thực hiện.

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc, hiệu quả sử dụng lao động, hiệu quả tuyển dụng, đào tạo và tổ chức, hướng dẫn đánh giá trong toàn Công ty.

- Xây dựng quy trình tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chí tuyển dụng và tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân sự đảm bảo tuyển được nhân sự giỏi, đúng người, đúng việc, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách phát triển, luân chuyển, điều động và thay thế nhân sự hiệu quả.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quan hệ nhân sự trong Công ty.

- Xây dựng chiến lược đào tạo ngắn hạn, dài hạn tham mưu cho Bna Giám Đốc.

- Xây dựng quy trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, ngân sách đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đối tượng đào tạo và tổ chức đào tạo cán bộ nhân viên theo kế hoạch đã được phê duyệt một cách hiệu quả.

2. Phó phòng Đào tạo

a. Phòng ban: Phòng Nhân sự - Đào tạo

b. Nơi công tác: Cần Thơ

c. Số lượng:  01 người

d. Điều kiện:

 • Nam/ nữ ,tuổi từ 30 trở lên.
 • Ngoại hình dễ nhìn .
 • Tốt nghiệp Đại học, có kỹ năng đào tạo.
 • Thành thạo Micrsoft Office và các phần mềm ứng dụng trong công việc.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm vị trí Phó phòng Đào tạo ( hoặc tương đương). Kinh nghiệm làm việc về Đào tạo của các tổ chức trong lịch vực kinh doanh, thương mại và dịch vụ.
 • Cẩn thận ,trung thực, siêng năng chịu được áp lực công việc.
 • Có kỹ năng quản lý kỹ năng giảng dạy, thạo internet .
 • Lương thoả thuận .

e. Yêu cầu:

- Phụ trách tổng thể về đào tạo nội bộ từ cơ bản đến nâng cao cho toàn Công ty ( Bao gồm thuê đào tạo bên ngoài )

- Xây dựng giáo trình đào tạo hiệu quả cho toàn bộ từng chức danh của Công ty và lên kế hoạch đào tào cho toàn bộ nhân viên và cấp quản lý trực thuộc Công ty. Xây dựng qui trình đào tạo phát triển nguồn nhân sự từ nhân viên lên quản lý cấp trung và từ quản lý cấp trung lên quản lý cấp cao.

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá định kỳ ( hoặc đột xuất ) cho toàn bộ chức danh sau đào tạo nhằm đảm bảo nguồn nhân lực luôn đạt tiêu chuẩn, đáp ứng công việc đang phụ trách. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và sàn lọc nhân sự, để đề xuất phương án đào tạo lại nếu nhân sự không đáp ứng tiêu chuẩn công việc được giao.  

- Đánh giá, phân tích, đề xuất hoạch định các công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc thực tế của từng chức vụ trong Công ty.

- Đề xuất phát triển những chương trình đào tạo – huấn luyện mới cho Công Ty .

- Tham mưu, đề xuất cho Ban giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo.

- Phụ trách theo dõi, đề xuất, đưa nhân viên và quản lý đi tham gia các khóa học theo tiêu chuẩn của Honda Việt Nam.

- Báo cáo hoạt động đào tạo định kỳ, đột xuất cho Công ty & Honda Việt Nam .

- Trực tiếp đứng lớp đào tạo các khóa có đối tượng đào tạo là cấp quản lý HEAD/ Phòng ban.

- Phối hợp hiệu quả với các phòng ban, các HEAD, Ban Giám Đốc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

3. Chuyên viên Hành chính - Nhân sự

a. Phòng ban: Phòng Nhân sự - Đào tạo

b. Nơi công tác: Cần Thơ

c. Số lượng01 người

d. Điều kiện:

 • Nam/ nữ ,tuổi từ 25 trở lên.
 • Ngoại hình dễ nhìn.
 • Tốt nghiệp ĐH Luật.
 • Thành thạo Micrsoft Office và các phần mềm ứng dụng trong công việc.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm vị trí Chuyên viên Hành chính - Nhân sự ( hoặc tương đương) . Kinh nghiệm làm việc về Hành chính - Nhân sự của các doanh nghiệp kinh doanh, thương mại và dịch vụ.
 • Cẩn thận ,trung thực, siêng năng chịu được áp lực công việc.
 • Thạo Internet .
 • Am hiểu luật là một lợi thế.
 • Lương thoả thuận .

e. Yêu cầu:

- Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng quy trình, kế hoạch, quy định An toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... theo dõi, giám sát thực hiện..

- Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính của Công ty.

- Liên hệ công việc với cơ sở ban ngành, tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật...

- Soạn thảo các quy trình, form mẫu, bảng biểu theo yêu cầu BGĐ.

- Mua, cấp phát, kiểm tra, theo dõi văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị làm việc.

 • Tổng hợp đề xuất từ các bộ phận liên hệ đặt hàng, kiểm tra xuất nhập tồn hàng hóa.
 • Quản lý tài sản công cụ, dụng cụ, trang thiết bị của Công ty.

- Theo dõi chấm công tổng hợp công hàng tháng.

 • Tổng hợp, theo dõi ngày công, lịch nghỉ hằng tháng của hệ thống.

- Công việc khác

 • Tổ chức du lịch định kỳ.
 • Tổ chức các phong trào hằng năm.
 • Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của quản lý.

4. Cửa hàng Phó:

a. Phòng ban: Quản lý HEAD

b. Nơi công tác: Cần Thơ & Hậu Giang , Sóc Trăng

c. Số lượng: 03 người

d. Điều kiện:

 • Nam, tuổi từ 30 trở lên.
 • Ngoại hình dễ nhìn .
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế .
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm vị trí Quản lý, điều hành Cửa hàng bán hàng tại chổ .
 • Cẩn thận ,trung thực, siêng năng chịu được áp lực công việc.
 • Có kỹ năng quản lý tông thể, lập kế hoạch kinh doanh &Marketing , thạo internet, quản trị nhân sự… .
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản lý trong lĩnh vực xe gắn máy.
 • Lương thoả thuận

e. Yêu cầu:

- Quản lý Cửa hàng đạt tiêu chuẩn theo quy định của Honda Việt Nam.

- Nắm bắt thị trường, tìm ra phương pháp đạt hiệu quả doanh số được giao và đạt thị phần do Công ty giao.

- Quản lý, chịu trách nhiệm chung các hoạt động liên quan đến hoạt động của HEAD.

- Quản lý, chịu trách nhiệm giám sát nhân viên thực hiện nghiêm túc & duy trì thực hiên nội qui Công ty .

- Giám sát việc đào tạo và đưa đi đào tạo nhân viên theo đúng quy định.

5. Chuyên viên Kinh doanh

a. Phòng ban: Phòng phát triển Kinh doanh

b. Nơi công tác: Cần Thơ

c. Số lượng: 02 người

d. Điều kiện:

 • Nam, từ 22 đến 30 tuổi , ngoại hình dễ nhìn .
 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại họcchuyên ngành kinh tế ….
 • Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, năng động, siêng năng chịu được áp lực công việc.
 • Có kỹ năng mềm, phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, thạo vi tính & sử dụng internet . Hỗ trợ hiệu quả thị trường vùng mình quản lý đạt được chỉ tiêu công ty giao.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành xe gắn máy, bán hàng tại chỗ.
 • Lương thoả thuận và có chế độ thưởng hoàn thành doanh số hàng tháng , 6 tháng.

6. Chuyên viên Marketing ( Phụ trách kênh online)

a. Phòng ban: Phòng phát triển Kinh doanh

b. Nơi công tác: Cần Thơ

c. Số lượng: 01 người

d. Điều kiện:

 • Làm việc tại Cần Thơ . 
 • Nam/ Nữ, từ 25 đến 40 tuổi . Ngoại hình dễ nhìn .
 • Tốt nghiệp Trung cấp ,Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành marketing
 • Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm vị Nhân viên Phòng Marketing online về ngành bán hàng tại chổ. Am hiểu marketing online. 
 • Năng động, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, siêng năng chịu được áp lực công việc. 
 • Có ý tưởng xây dựng các đăng facebook , zalo , Website thu hút khách hàng. Lên kế hoạch và triển khai các chương trình kế hoạch Marketing online phù hợp với định hướng và mục tiêu của công ty, Thạo vi tính & sử dụng Internet .
 • Ưu tiên ứng viên am hiểu về ngành xe gắn máy là một lợi thế.
 • Lương thoả thuận và có chế độ thưởng hoàn thành doanh số hàng tháng , 6 tháng.

e. Yêu cầu:

- Đã từng làm viết và đăng các bài quảng cáo & PR liên quan đến hoạt động công ty trên các kênh truyền thông: Website, Facebook, Zalo,…

- Quản lý & thực hiện kênh bán hàng online.

- chịu trách nhiệm phản hồi thông tin từ khách hàng trên các kênh truyền thông Website, Facebook, Zalo,…

- Thực hiện một số công việc liên quan đến hoạt động của Phòng Kinh doanh và Marketing.

7. Nhân viên thiết kế Video Clip

a. Phòng ban: Phòng phát triển Kinh doanh

b. Nơi công tác: Cần Thơ

c. Số lượng: 01 người

d. Điều kiện:

 • Nam, từ 25 đến 40 tuổi . Ngoại hình dễ nhìn .
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành có liên quan.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm vị trí tuyển dụng .
 • Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, năng động, siêng năng chịu được áp lực công việc.
 • khả năng trình bài ý tưởng thông qua các thiết kế.
 • Sáng tạo, có thẩm mỹ cao, có cái nhìn tinh tế trong mỹ thuật về màu sắc và không gian thiết kế.
 • Biết biên tập và chỉnh sửa các Video clip
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn: Photoshop, Illustrator, Corel, Adobe after effect, Premiere pro,…)
 • Lương thoả thuận

8. Trợ lý tổ dịch vụ

a. Phòng ban: Hệ thống HEAD Hồng Đức

b. Nơi công tác: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng

c. Số lượng: 12 người

d. Điều kiện:

 • Nam, tuổi từ 20 trở lên
 • Tốt nghiệp trung cấp trở các ngành điện, cơ khí, ô tô xe máy ( hoặc các ngành có liên quan đến xe máy)
 • Cẩn thận,trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc
 • Khả năng giao tiếp tốt, đặt biệt là kỹ năng thương lượng và đàm phán
 • Ưu tiên có trình độ tin học
 • Lương thoả thuận, thu nhập cạnh tranh

e. Yêu cầu:

- Đào tạo nội bộ cho tổ dịch vụ.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình tại khu vực dịch vụ. Đồng thời duy trì việc thực hiện công việc theo quy trình tại tổ dịch vụ.

- Hỗ trợ, chia sẻ các kiến thức chuyên môn,nghiệp vụ cho tổ dịch vụ.

 -Tư vấn sửa chữa xe cho khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động của công ty giao.

- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến xe máy.

- Hỗ trợ thực hiện các báo cáo liên quan tại bộ phận dịch vụ.

- Hỗ trợ giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan bộ phận dịch vụ.

f. Cơ hội phát triển:

- Không yêu cầu kinh nghiệm sửa chữa xe máy. Được đào tạo nghề sữa chữa xe máy khi nhận việc.

- Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn HVN ( các khóa học C1, C2, SI, SA,…)

- Được làm việc theo quy trình Honda Việt Nam và Công ty Hồng Đức

- Cơ hội thăng tiến làm Kỹ thuật trưởng/Phó, Chuyên viên đào tạo chuyên môn.

........................................................................................................................

Quyền lợi:

- Chế độ tham quan nghỉ mát du lịch hàng năm.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, Bảo hiểm tai nạn.

- Nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn dành cho nhân viên và người thân.

 .........................................................................................................

Vui lòng gởi hồ sơ về : Phòng nhân sự - Công Ty TNHH Hồng Đức .

Đ/c :Số 88-90-90A Hùng Vương , P. Thới Bình , Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.

Hoặc qua địa chỉ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT : 02923 769741 - Phòng nhân sự .

Lưu ý : Chỉ gọi phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu và không trả lại hồ sơ.

=> Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2018. Ưu tiên hồ sơ gửi sớm

1 2 3

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Honda HỒNG ĐỨC

PHỤ TÙNG - PHỤ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Honda HỒNG ĐỨC

LIÊN KẾT NHANH

Honda HỒNG ĐỨC